Nymburk 2021 Richie Mózger – final

Město=Galerie 2021 – Nymburk uvádí Richie Mózger ( https://instagram.com/publicsurfer ): ALLEGORY OF DREAM.

Originální znění od autora:

The dream state is a ready form for me, in which, as it happens in dreams, we can consciously follow it having some kind of control or surrender and When you wake up… Hmm remember nothing🧐

Three acts with the following titles.

  1. Intro.

2. Wherever I am.

3. The light of intelligent energy.

A tribute to art with my authorship text attached.

As a creator, I leave room for improvisation, it is more about suspending the bar, competing with myself. I consciously put myself in a difficult situation to abolish the right to perceive reality through the prism of the senses. Any tricks worked out will not help, as it doesn’t make much sense. I am re-learning, patiently, carefully taking steps, transferring the greater part to the intellectual sphere. I don’t need sketches to know what he wants. My imagination is yours i pad pro. My tool is my hands, my imagination is a matrix of infinite capacity, my personality is closed by a triangle. Light distracts me and cuts me off.

Synchronization occurs. Direct flow of creative Energy. Resources that allow you to finally jump and raise the bar higher.

Překlad:

Stav snění je pro mě připravená forma, ve které, jak se to děje ve snech, jej můžeme vědomě následovat, mít nějakou kontrolu nebo odevzdanost a když se probudíte… hmm, nic si nepamatujete🧐

Tři akty s následujícími názvy.

  1. Intro.

2. Ať jsem kdekoli.

3. Světlo inteligentní energie.

 

Pocta umění s připojeným mým autorským textem.

Jako tvůrce nechávám prostor pro improvizaci, jde spíše o pozastavení laťky, soupeření sám se sebou. Vědomě jsem se dostal do obtížné situace, abych zrušil právo vnímat realitu prizmatem smyslů. Žádné vypracované triky nepomohou, protože to nedává moc smysl. Znovu se učím, trpělivě, opatrně podnikám kroky, přenáším větší část do intelektuální sféry. Nepotřebuji skicy, abych věděl, co chci. Moje představivost je vaše iPad Pro. Mým nástrojem jsou mé ruce, má představivost je matrice nekonečné kapacity, má osobnost je uzavřena trojúhelníkem. Světlo mě rozptyluje a přerušuje. Dojde k synchronizaci. Přímý tok kreativní energie. Zdroje, které vám umožní konečně skočit a zvednout laťku výš.

Malbu naleznete v Nymburku na cyklostezce u železničního mostu za zimním stadiónem. Setkání v reálném prostoru tomu dává ten správný rozměr.

Děkujeme Richie Mózger🤝


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *