Dael

Dael je graffiti writer ze Slovenska, aktivní od roku 2000. Věnuje sa převážně malbě pisma a od roku 2012 tvoří převážně v Čechách. Má charakteristický styl, který si nelze splést. 

https://www.instagram.com/onedael

Město=Galerie 2023